Leptocerus tineiformis curtis, 1834

Distribution:  Norway, Sweden, Finland

Figures:  1-3, ♂-genitalia: 1 - lateral; 2 - dorsal; 3 - ventral. 4-6, ♀-genitalia: 4 - lateral; 5 - dorsal; 6 - ventral (figs. 1-6 from nógrádi & uherkovic 2002)

Comments: Norsk Rødliste (2006): critically endangered; Red List of Swedish Species (2005): near threatened (Skåne län, Blekinge län, Kalmar läns fastlandsdel, Östergotlands län, Södermanlands län, Stockholms län, Uppsala län, Dalarnas län)